• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Strategia długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE

Strategia długoterminowej redukcji...
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w ramach działań w dziedzinie klimatu w sprawie strategii długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE.

Celem konsultacji jest:
 
 • - Zgromadzenie opinii i uwag na temat wariantów technicznych i społeczno-gospodarczych, które należy zbadać w celu realizacji długoterminowej strategii UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • - Zgromadzenie konkretnych informacji i danych na temat elementów nieobjętych sprawozdaniami, w tym czynników ułatwiających i utrudniających realizację strategii długoterminowej oraz związanych z nią szans i zagrożeń.
Termin konsultacji: 17.07 - 09.10. 2018 r.

Udział w konsultacjach adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w tym osób prywatnych, przedstawicieli firm, organizacji handlowych, biznesowych i zawodowych, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych, ośrodków naukowych i badawczych, organizacji reprezentujących władze regionalne i lokalne, innych podmiotów publicznych lub publiczno-prywatnych działających na poziomie niższym niż krajowy oraz krajowych i międzynarodowych organów publicznych.

Kwestionariusz jest dostępny na stronie EU Survey.

Źródło informacji oraz więcej szczegółów:
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_pl 
Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
.
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa