• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy: pomorskie uczelnie w RegioStars Awards 2020

Umiejętności i edukacja...

Wśród ponad dwustu zgłoszonych projektów do tegorocznego konkursu RegioStars, wyróźniającego najbardziej innowacyjne projekty regionalne w Europie, znalazły się dwa projekty inwestycyjne pomorskich uczelni, zakwalifikowane do kategorii Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy:

 • Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dostosowanie oferty dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia studentów tych uczelni oraz uruchomienie nowego kierunku dedykowanego branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Wzrost kompetencji studentów kierunku lekarskiego i kierunku ratownictwo medyczne GUMed poprzez budowę i doposażenie infrastruktury pracowni warsztatowych umiejętności praktycznych – Centrum Symulacji Medycznej oraz budynku Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej oraz Telemedycyny.

 • Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym

Nowy Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Budynek służy przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020. Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji.

Obydwie inwestycje powstały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pierwsza z dofinansowaniem ponad 15, druga – ponad 21 milionów złotych.

 W konkursie biorą także udział:

 • Miasto Kwidzyn - Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie
 • Axes System sp. z o.o. -  CDIF/3-U systemem wspierającym weryfikację stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym i zarządzanie procedurami odszkodowawczymi

 Zachęcamy do oddania głosu na pomorskie projekty na stronie RegioStars Awards 2020

 

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Zielona Europa-kolej na kolej!