• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Urban Innovative Actions

Region PomorskieUIA – (Urban Innovative Actions) program ten jest odpowiedzią na coraz większy wskaźnik urbanizacji, a tym samym rosnącą rolę miast w Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 UIA ma do dyspozycji 372 mln euro do spożytkowania na wprowadzanie miejskich innowacji, wpływających pozytywnie na poziom życia ich mieszkańców.
 

Czterema najważniejszymi aspektami, na których skupia się działalność UIA są:

·         efektywność energetyczna – ograniczenie strat energii podczas jej przesyłu, zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz promowanie korzystania z bardziej zrównoważonych, lokalnych źródeł energii takich jak panele słoneczne czy wiatraki

·         rynki lokalne – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, promowanie lokalnych produktów, szkolenia pracowników oraz nacisk na rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki takich jak odnawialne źródła energii, sektor IT czy przemysł farmaceutyczny, które kreują miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry

·         walka z ubóstwem – przeciwdziałanie powstawaniu dzielnic biedy, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i prekaryzacji pracowników, stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy społecznej

·         integracja – wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem, takich jak migranci czy uchodźcy, rewitalizacja zamieszkanych przez nich dzielnic, rozbudowa i przystosowanie systemu edukacji, inwestycje w opiekę społeczną i zdrowotną oraz budownictwo socjalne
 

W najbliższym czasie dodatkowe środki zostaną przeznaczone także na dziedziny takie jak:

·         mobilność – promowanie innych niż samochody środków komunikacji, rozwój technologii umożliwiających wspólne podróże lub wspólne użytkowanie samochodów (np. Uber), rozbudowanie sieci miejskich rowerów (np. Veturilo), poprawa infrastruktury rowerowej i transportu publicznego, promowanie ekologicznych paliw, lepsze zarządzanie ruchem miejskim w celu unikania zatorów drogowych i nadmiernego zanieczyszczenia powietrza

·         zrównoważona gospodarka – ograniczenie produkcji odpadów, zapobieganie marnowaniu żywności, promocja recyklingu, w szczególności ponownego użytku rzadkich, trudnych do wydobycia materiałów takich jak metale, zapewnienie dostępu do czystej, pitnej wody
 

Beneficjentami programu mogą być:

·         władze miast w UE powyżej 50 tysięcy mieszkańców

·         władze grupy miast w UE zamieszkanych przez min. 50 tysięcy osób

UIA pokryje 80% kosztów projektu do maksymalnej sumy 5 mln euro. Oprócz wsparcia finansowego program oferuje know-how i dobre praktyki pomocne w tworzeniu rozwiązań dopasowanych do specyfiki danego miasta. Projekt musi być innowacyjny i angażować nie tylko władze, ale wszystkich interesantów zmian, m.in. mieszkańców czy organizacje pozarządowe, a jego wyniki muszą być wymierne i możliwe do zastosowania w innych regionach.

Początkiem drogi każdego projektu jest zgłoszenie chęci aplikowania o dofinansowanie do Stałego Sekretariatu UIA, gdzie pomysłodawca uzyska pomoc asystenta podczas procesu składania wniosku. Formalnie poprawny wniosek zostaje dokładnie sprawdzony pod kątem jego dopasowania do tematu programu oraz możliwości jego realizacji. Zatwierdzony projekt musi zostać zrealizowany w ciągu trzech lat. Pomysłodawca dostaje 50% wartości dofinansowania jako zaliczkę, reszta kwoty wypłacana jest w miarę postępów w implementacji projektu. Po zakończeniu etapu realizacji powstaje raport, stanowiący dla innych miast dobrą praktykę i przykład rozwiązania danego problemu.
 

Dodatkowe informacje:

http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions

http://www.uia-initiative.eu/energy-transition

http://www.uia-initiative.eu/jobs-and-skills-local-economy

http://www.uia-initiative.eu/en/integration-of-migrants-and-refugees

http://www.uia-initiative.eu/urban-poverty-a-focus-on-deprived-neighborhoods

Ogłoszenia o naborach:

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Author: Dominka Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: December 13, 2016
Ostatnia aktualizacja: December 13, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa