• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Więcej pieniędzy na kulturę w nowej perspektywie finansowej

Więcej pieniędzy na...
30 maja 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła plany zwiększenia budżetu programu Kreatywna Europa w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027. Środowisko kultury i sztuki długo czekało na taką decyzję, co widać było podczas dzisiejszej konferencji pt. "Promowanie kulturowego i językowego dziedzictwa Europy" zorganizowanej w Komitecie Regionów.

Program Kreatywna Europa stanowi platformę skoordynowanego i konstruktywnego wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego w UE. Nowo zaproponowany program czerpie z dotychczasowych doświadczeń, zapewnia kontynuację i wzmocnienie dobrze funkcjonujących elementów, nawiązuje także do idei Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który obchodzimy w 2018 r., a który ma zwiększyć świadomość wspólnego choć zróżnicowanego dziedzictwa Europy i wzmocnić tożsamość europejską.

Przedstawiona przez Komisję propozycja wzmocnienia unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego dotyczy, podobnie jak w obecnym programie trzech obszarów: MEDIA – komponent w ramach Kreatywnej Europy mający na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych branż audiowizualnych; KULTURA i DZIAŁANIA MIĘDZYSEKTOROWE.

W nowym budżecie na projekty w działaniu Kultura przewidziano 609 mln EUR. Zostaną one rozdystrubuowane na promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę transgraniczną.  Nowy program da także obywatelom szansę promowania i ochrony podstawowych praw i wartości oraz możliwość silniejszego niż do tej pory angażowania się w działania społeczeństwa obywatelskiiego.


Budżet programu Kreatywna Europa będzie o prawie 400 mln EUR wyższy niż ten w obecnej perspektywie. Liczymy, że dzięki tym pieniądzom kultura wejdzie do pierwszej ligi dziedzin, na które kładzie się największy nacisk w europejskim projekcie.

Więcej na stronie Komisji Europejskiej.
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa