• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Wizyta studyjna “Rozwój jakości usług edukacyjnych na przykładzie Belgii i inicjatyw UE”

Wizyta studyjna “Rozwój...

W dniach 26-29 listopada w Brukseli miała miejsce wizyta studyjna pt. “Rozwój jakości usług edukacyjnych na przykładzie Belgii i inicjatyw UE”, w której udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, naczelnicy wydziałów edukacyjnych i oświaty oraz przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z walońskim systemem oświaty – sposobami finansowania, rodzajami szkół, sytuacją nauczycieli i systemem ich dokształcania oraz środowiskiem okołoedukacyjnym, wspierającym rozwój oświaty. Trzygodzinną prelekcję poprowadzili przedstawiciele władz Federacji Walonia-Bruksela.

Przedstawicieli z Pomorza, przygotowujących pakt dla edukacji w regionie, szczególnie interesowała kwestia pracy z uczniami uzdolnionymi oraz  funkcjonowanie jednostek kształcenia zawodowego na poziomie ponadpodstawowym. Pierwszy temat zaprezentowała Sabine Sypré koordynatorka projektu TALENT, a wcześniej Przewodnicząca stowarzyszenia BEKINA oferującego kompleksowe wsparcie nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną i ich rodziców. Z badań przeprowadzanych w ramach projektu TALENT wynika, że młodzież uzdolniona nie osiąga wyników szkolnych zgodnych z oczekiwaniami. Dalsze badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy taka sytuacja ma podłoże psychologiczne i wynika wyłącznie z faktu zaklasyfikowania ucznia do grupy szczególnie uzdolnionych. Raporty z prac prowadzonych w ramach projektu są na bieżąco publikowane na stronie projektu.
Region Pomorskie
O kondycji kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej mówił z kolei Cosmin Roman, oficer łącznikowy między Komisją Europejską a agencją UE poświęconą rozwojowi kształcenia zawodowego – CEDEFOP (Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego). Obecnie Centrum dostrzega pilną potrzebę adaptacji programów nauczania do wymagań pracodawców, w szczególności w kwestii umiejętności kluczowych miękkich ucznia.


Program wizyty studyjnej przewidywał także wizytację placówki oświatowej w Brukseli. Na zaproszenie Instytutu Saint-Joseph uczestnicy mieli okazję poznać system kształcenia zawodowego. Grupa odwiedziła liczne pracownie i warsztaty przeznaczone do nauki takich zawodów, jak pracownik laboratoryjny, stolarz, renowator zabytków i elektromechanik. Po placówce uczestników wizyty oprowadzały Laurence Hubert, Dyrektor szkoły oraz Sophie Geeraerts – Zastępca Dyrektora. W czasie dwugodzinnego spotkania nie zabrakło czasu na przybliżenie uczestnikom systemu kształcenia zawodowego w Belgii.

Region Pomorskie

Ponadto, grupa miała okazję wysłuchać dwóch prezentacji dotyczących działań UE na rzecz młodzieży oraz przyszłości programu Erasmus+, które przedstawiły ekspertki z Komisji Europejskiej, Dyrektoriat Generalny, ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury.

Na prośbę Departamentu Edukacji i Sportu UMWP uczestnicy wizyty odbyli również dwugodzinne spotkanie z ekspertkami Komisji Europejskiej ws. wykorzystania środków RPO 2014-2020 na wsparcie pomorskiej edukacji oraz omówili planowane działania na okres 2021-2027. W imieniu Urzędu prezentację przedstawił Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.




Uczestnikom wizyty studyjnej serdecznie dziękujemy za merytoryczne dyskusje przy okazji każdego ze spotkań oraz za dzielenie się z prelegentami dobrymi praktykami wypracowywanymi na Pomorzu.

Galeria zdjęć dostępna TUTAJ.
 

Prezentacje:
1. Voorstelling project TALENT_Pomorski_201911 
2. Violeta BIRZNIECE presentation
3. PrésentationFPE_ENtrapp_Délégationpolonaise
4. Presentation of Cedefop to Pomorskie delegation
5. Malgorzata KOZAK presentation

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!