• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Wizyta studyjna w Brukseli, 26-28 listopada 2013 r.

„KURS NA 2020. NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA. SZANSE I WYZWANIA DLA WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH”.

Opis przebiegu wizyty i prezentacje do pobrania

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej, której celem będzie omówienie nowego systemu programowania i wykonania budżetu w ramach strategii „Europa 2020”, która to wprowadza istotne zmiany w zakresie polityk współfinansowanych z budżetu UE, podkreślając ich funkcjonalne zintegrowanie. Zmiany te oznaczają nie tylko większą elastyczność wykorzystania środków ale także zaostrzenie rygorów dotyczących osiągania wyników. Stąd też płyną szanse, ale również duża odpowiedzialność w zakresie efektywności lokowania środków z unijnego budżetu.

Mając na uwadze skuteczność programowania w nowej perspektywie finansowej, część konferencji poświęcona zostanie ramom wykonania i ocenie efektów RPO w latach 2007 – 2013 wraz z tematem ich audytu i finalizacji. Pozostała część dyskusji poświęcona zostanie instrumentom realizacji celów zawartych w strategii „Europa 2020” - omówione zostaną instrumenty wsparcia badań i innowacji (Horyzont 2020), oraz instrument wsparcia bioróżnorodności i ochrony klimatu (LIFE +), a także inicjatywy na rzecz wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia młodych. Zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych będą mieli okazję zapoznać się również z nowymi wytycznymi dla pomocy regionalnej oraz pozyskać informacje z zakresu nowych rozwiązań dla miast (Inicjatywa RURBAN). Szczegółowy program wizyty znajdziecie Państwo tutaj.

Uczestnictwo w konferencji będzie dla Państwa doskonałą okazją do zapoznania się z nowym systemem programowania i przygotowaniem do efektywnej realizacji celów strategii „Europa 2020” w naszym regionie.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” udziela wsparcia wszystkim uczestnikom w uzyskaniu korzystnej, zniżkowej rezerwacji hotelowej w Brukseli (Hotel Agenda Louise, cena: 120,5 €/noc/pokój) oraz rezerwacji biletów lotniczych (przelot do Brukseli będzie miał miejsce 25 listopada 2013 r., powrót 28 listopada 2013 r. w godzinach popołudniowych). Stowarzyszenie nie pokrywa kosztów transportu, noclegów i wyżywienia uczestników, odpowiedzialne jest natomiast za pokrycie kosztów organizacyjnych przygotowania wizyty i materiałów szkoleniowych. Pytania oraz uwagi prosimy kierować do pracowników Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w Gdańsku, którzy dostępni są po numerem telefonu: (58) 32 68 714 lub (58) 32 68 709.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28 października 2013 r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie Państwo tutaj.


Kilka informacji praktycznych dla osób przyjeżdzających do Brukseli:

Plan miasta

Plan metra

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Zamówienie polskiego przewoźnika na trasie lotnisko ↔ hotel: www.karo-trans.eu/pl lub airport-transport.be/

Hotel Agenda Louise (rekomendowany przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli)

Author: Communication Officers
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: September 26, 2013
Ostatnia aktualizacja: September 26, 2013
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!