• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Wizyty studyjne w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli organizuje wizyty studyjne do Brukseli dla pomorskich uczelni oraz jednostek badawczo-naukowych.

W 2015 roku przedstawiciele pomorskiej nauki wzięli udział w dwóch wizytach: „Programy i inicjatywy Unii Europejskiej dla nauki i szkolnictwa wyższego” (4-6 marca) oraz „Open Science - otwarta i innowacyjna nauka” (18-20 listopada).

Podczas pierwszej z ubiegłorocznych wizyt zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej (m.in. Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji) oraz sieci regionów ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji), podczas których omówiono szerokie możliwości wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy wizyty uczestniczyli także w szóstej edycji European University-Business Forum, miejsca spotkania przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców, władz lokalnych, regionalnych oraz krajowych z całej Europy oraz prezentacji najlepszych praktyk we współpracy uczelni z biznesem. 

Program listopadowej wizyty objął m.in.: spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, spotkanie z zespołem sieci Krajowych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli oraz wizytę na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2015.

Zorganizowana w 2017 roku wizyta studyjna odbyła się w powiązaniu z 7. edycją brukselskiego University-Business Forum. W jej pierwszym dniu (5 kwietnia) zrealizowano spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji) oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli dotyczące omówienia stanu wdrażania programu Horyzont 2020, prac nad programem ramowym w kolejnej perspektywie finansowej oraz zmian w ubieganiu się o logo HR Excellence in Research (Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych).W dwóch kolejnych dniach (6-7 kwietnia) uczestnicy wzięli udział w European University-Business Forum, miejscu spotkania przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców, władz lokalnych, regionalnych oraz krajowych z całej Europy, gdzie przedstawione zostały najlepsze praktyki we współpracy uczelni z biznesem.

 
 

Author: Sylwia Skwara
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: September 6, 2016
Ostatnia aktualizacja: March 13, 2018
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa