• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Wizyty studyjne w Brukseli

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” organizuje corocznie kilka wizyt studyjnych w Brukseli. Wizyty studyjne umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami instytucji unijnych oraz organizacji belgijskich. Spotkania z ekspertami w danej dziedzinie stanowią forum dyskusji i bezpośredniej wymiany doświadczeń w obszarze danej tematyki na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Są one także okazją do lepszego zrozumienia poszczególnych aspektów polityk europejskich oraz zapewniają skuteczniejszy przepływ informacji pomiędzy osobami wdrażającymi polityki europejskie na poziomie regionalnym i lokalnym a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie i kreowanie tych polityk na szczeblu europejskim.

Stowarzyszenie organizuje wizyty:

 • Na wniosek członków Stowarzyszenia pokrywając przy tym koszty organizacji m.in.: materiały, poczęstunek podczas przerw kawowych, koszty sali konferencyjnej;
 • Na wniosek innych zainteresowanych podmiotów z województwa pomorskiego np. uczelni, organizacji pozarządowych, indywidualnie ustalając z nimi kwestie związane z kosztami organizacji wizyty;
 • Z inicjatywy własnej, skierowane zarówno do członków Stowarzyszenia jak i jednostek partnerskich z województwa pomorskiego. Część wizyt jest dofinansowywana ze środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Stowarzyszenie m.in. w ramach realizowanych projektów.

Organizacja wizyt jest zawsze dostosowana do potrzeb i zainteresowań zgłaszającej się jednostki. Wniosek bądź zapytanie o pomoc w organizacji wizyty studyjnej należy zawsze przesyłać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (min. 3 miesiące), wraz z wstępnie zidentyfikowanym obszarem zainteresowań, którego tematycznie powinny dotyczyć spotkania. Pracownicy Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z programami prac instytucji europejskich, przedstawiają propozycję terminu oraz przygotowują wstępny program spotkań. Zazwyczaj wizyta w Brukseli trwa ok. 2-3 dni. W gestii Stowarzyszenia leży także zapewnienie grupie niezbędngo wsparcia organizacyjnego podczas pobytu w Brukseli. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy wizyty pokrywają we własnym zakresie.

Kontakt:

pomorskie@pomorskieregion.eu

+48 58 333 45 81


Wizyty w 2019 r. [1]

26-29 listopada - wizyta studyjna "Rozwój jakości usług edukacyjnych na przykładzie Belgii i inicjatyw UE" (relacja)

7-10 października - Europejski Tydzień Regionów i Miast (relacja i relacja)

26-28 czerwca - wizyta studyjna "Integracja imigrantów - wymiana dobrych praktyk i nowe możliwości dla samorządów" (relacja)

15-17 maja - wizyta studyjna przedstawicieli powiatu starogardzkiego (relacja)

8-10 kwietnia - wizyty studyjne Radnych Sejmiku Wojewódzkiego w Brukseli (relacja)

1-3 kwietnia - wizyta studyjna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Brukseli (relacja)

18-20 lutego - wizyta studyjna w zakresie zrównoważonego transportu oraz efektywności energetycznej (relacja)


Wizyty w 2018 r.

8-11 października - Europejski Tydzień Regionów i Miast (relacja i relacja)

17-19 września - wizyta studyjna dla przedstawicieli pomorskiego sektora kultury (relacja)

25-29 czerwca - wizyta studyjna Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim (relacja)

29 maja - wizyta studyjna przedstawicieli gdańskich szkół (relacja)

21-24 maja - Green Week 2018 (relacja)

17-18 kwietnia - wizyta studyjna dla pomorskich uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych (relacja)

19-22 lutego - wizyta studyjna "Z energią dla regionu" (relacja)


Wizyty w 2017 r.

9-12 października - Europejski Tydzień Regionów i Miast (relacja)

12-13 lipca - spotkanie dla przedstawicieli pomorskich przedsiębiorców

30 maja-1 czerwca - Green Week 2017 (relacja)

10-12 maja - wizyta studyjna "Integracja poprzez edukację" (relacja)

9-12 maja - wizyta studyjna "Wymiar miejski polityki spójności - zrównoważony rozwój obszarów miejskich"

4-7 kwietnia - wizyta studyjna dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych (relacja)

28-31 marca - wizyta studyjna przedstawicieli ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim (relacja)

30 stycznia - 1 lutego - wizyta studyjna "Innowacje w ochronie środowiska" (relacja)

23-27 stycznia - wizyta studyjna dyrektorów szkół ze Słupska (relacja)


Wizyty w 2016 r.

12-15 października - wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 (relacja i relacja)
 

14 oraz 19 września - wizyty studyjne w ramach Dni Informacyjnych Programu Horyzont 2020 (relacja i relacja)

11-15 lipca - wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia EDUQ z Lęborka – laureatów nagrody Bursztynowego Mieczyka (relacja)

11-13 maja - wizyta studyjna reprezentantów Powiatu Chojnickiego (relacja)


1-3 marca - wizyta delegatów Sejmiku i UMWP w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa 2014-2020 (relacja)

8-9 lutego - wizyta studyjna dla ekspertów regionalnych w zakresie polityki przyrodniczo-klimatycznej (relacja)


Wizyty w 2015 r.

18-20 listopada - wizyta studyjna dla uczelni oraz jednostek badawczo-naukowych pt. „Open Science – otwarta i innowacyjna nauka” (relacja)

12-16 października - wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów OPEN DAYS 2015 (relacja)

23-25 września - wizyta studyjna w ramach Europejskich Dni Designu w Brukseli EU Design Days 2015(relacja)

15-19 czerwca - wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2015 Energy Week 2015

04-06 czerwca - wizyta studyjna w ramach Zielonego Tygodnia Green Week 2015 (relacja)

22-25 kwietnia - wizyta studyjna Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego (relacja)

04-06 marca - wizyta studyjna
dla uczelni oraz jednostek badawczo-naukowych pt. „Programy i inicjatywy Unii Europejskiej dla nauki i szkolnictwa wyższego” (relacja)

24-26 lutego - wizyta studyjna „Niebieski wzrost w regionie Morza Bałtyckiego” (relacja)

 


Wizyty w 2014 r.

18-19 lutego - Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym

2-6 kwietnia - Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Pomorskiego

Green Week 2014 - wizyta studyjna

Energy Week 2014 - wizyta studyjna

6-9 października OPEN DAYS


[1] W przypadku zgłoszenia potrzeby organizacji wizyty o tematyce bardzo zbliżonej do wizyt planowanych w najbliższym czasie, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zastrzega sobie prawo połączenia wizyt w terminie wcześniej zaplanowanym.


Kilka informacji praktycznych dla osób przyjeżdzających do Brukseli

Plan miasta

Plan metra

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Hotel Agenda Louise (proponowany)

Author: Małgorzata Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: April 2, 2013
Ostatnia aktualizacja: August 4, 2020