• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków

Składające się z przedstawicieli wszystkich Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku. W praktyce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obywa się co roku zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób. Wg statutu Stowarzyszenia Przewodniczącym Zarządu jest każdorazowo Marszałek Województwa Pomorskiego.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" - kadencja V.2016- V.2018

Przewodniczący Zarządu

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Wiceprzewodniczący Zarządu

Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupsk

Mikołaj Orzeł - Sekretarz Gminy Gniewino

Członkowie Zarządu

Alicja Zajączkowska - Doradca Burmistrza Miasta Lęborka

Mariusz Wiórek -  Pełnomocnik Prezydenta Tczewa ds. Wisły

Przy Zarządzie Stowarzyszenia działa pełnomocnik:

Krystyna Wróblewska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Kontakt: k.wroblewska@pomorskie.eu

Komisja Rewizyjna

Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków. Obecny skład komisji rewizyjnej przedstawia się następujaco:

Ryszard Sylka - Burmistrz Miasta Bytów

Maciej Buczkowski - Urząd Miasta Gdańsk

Aleksander Gappa - Starosta Człuchowski

Author: M.Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2016
Ostatnia aktualizacja: August 19, 2016
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa