• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków

Składające się z przedstawicieli wszystkich Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku. 

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób. Wg statutu Stowarzyszenia Przewodniczącym Zarządu jest każdorazowo Marszałek Województwa Pomorskiego.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" - kadencja 2018-2020

Przewodniczący Zarządu

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Członkowie Zarządu

Halina Baranowska - Sekretarz Miasta Pruszcz Gdański

Aleksander Gappa - Starosta Powiatu Człuchowskiego
 

Przy Zarządzie Stowarzyszenia działa pełnomocnik:

Krystyna Wróblewska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Kontakt: k.wroblewska@pomorskie.eu
 

Komisja Rewizyjna

Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków. Obecny skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następujaco:

Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - Zastępca Burmistrza Miasta Ustka

Regina Zofia Kaszkur  - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy Miasta Sopot

Mariusz Wiórek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczewa ds. Elektromobilności 

Author: M.Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2016
Ostatnia aktualizacja: January 24, 2019
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa