• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków
Składające się z przedstawicieli wszystkich Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku. 

Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób. Wg statutu Stowarzyszenia Przewodniczącym Zarządu jest każdorazowo Marszałek Województwa Pomorskiego.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" - kadencja 2018-2020

Przewodniczący Zarządu
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
Halina Baranowska - Sekretarz Miasta Pruszcz Gdański
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Członkowie Zarządu
Kazimierz Chyła - Starosta Powiatu Starogardzkiego
Aleksander Gappa - Starosta Powiatu Człuchowskiego


Przy Zarządzie Stowarzyszenia działa Pełnomocnik:
Krystyna Wróblewska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
Kontakt: k.wroblewska@pomorskie.eu

Komisja Rewizyjna
Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków. Obecny skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następujaco:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Regina Zofia Kaszkur  - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy Miasta Sopot

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - Zastępca Burmistrza Miasta Ustka
Mariusz Wiórek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczewa ds. Elektromobilności 

Author: M.Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2016
Ostatnia aktualizacja: June 18, 2019
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europaPomorskie krEUjePomorskie krEUje