• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków
Składające się z przedstawicieli wszystkich Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku. 
 

Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób. Na mocy statutu Stowarzyszenia Przewodniczącym Zarządu jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" - kadencja 2020-2022

Przewodniczący Zarządu
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Członkowie Zarządu
Kazimierz Chyła - Starosta Powiatu Starogardzkiego
Aleksander Gappa - Starosta Powiatu Człuchowskiego
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska​
Hanna Pruchniewska - Burmistrz Miasta Puck


Przy Zarządzie Stowarzyszenia działa Pełnomocnik:
Monika Pochroń-Frankowska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
Kontakt: m.pochron@pomorskie.eu


Komisja Rewizyjna
Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków. Obecny skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2022:

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Iwona Formela - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego
Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - pełniący funkcję Burmistrza Miasta Ustka

Author: M.Matkowska
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: May 16, 2016
Ostatnia aktualizacja: March 30, 2021