• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Współpraca z pomorskimi uczelniami


W ramach Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli wspierane są działania pomorskiego środowiska naukowego, w szczególności sześciu uczelni wyższych: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Dzięki udziałowi w międzynarodowych sieciach współpracy (UNILION, ERRIN) możemy nie tylko zapewnić promocję poszczególnych uczelni na arenie europejskiej, ale także inicjować projekty i działania zwiększające stopień ich umiędzynarodowienia.

Jesteśmy jedynym polskim przedstawicielem w UnILiONnieformalnej sieci skupiającej ponad 45 przedstawicielstw uczelni w Brukseli, które reprezentują niemal 150 szkół wyższych z Europy, Rosji i Japonii. Tym samym uczestniczymy w debacie o najważniejszych sprawach dla nauki w Europie: W jakim kierunku powinna ewoluować polityka Unii Europejskiej, aby zwiększać rolę uniwersytetów oraz ułatwiać całemu środowisku naukowemu uczestnictwo w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju?  Jak będzie wkrótce wyglądać - pod względem jakości i konkurencyjności - szkolnictwo wyższe? Jaka będzie w tym rola Europejskich Uniwersytetów? W jaki sposób dążymy do zwiększania udziału regionu w programach ramowych, w tym Horyzoncie 2020 oraz Horyzoncie Europa, aby wzmacniać pomorski ekosystem innowacji oraz lepiej odpowiadać na globalne wyzwania.

 

Author: Sylwia Anna Skwara
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: April 14, 2016
Ostatnia aktualizacja: August 20, 2020