• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Współpraca z pomorskimi przedsiębiorcami

 

Oferta współpracy Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli z pomorskim środowiskiem przedsiębiorców, w tym zwłaszcza z członkami SPUE, dotyczy okresu wrzesień 2015 - grudzień 2020.

Dotychczas zrealizowano m.in.:

 • cykl regionalnych spotkań informacyjnych o Horyzoncie 2020, obejmujący cztery zakresy tematyczne Inteligentnych Specjalizacji Pomorza;
 • wizytę studyjną dla przedstawicieli pomorskiego środowiska gospodarczego w Brukseli;
 • seminarium informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020” w Gdańsku (współorganizacja z GPIFE oraz RPK);
 • prelekcję podczas gdańskiego seminarium w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2018 roku.
Dodatkowo podejmowane są następujące aktywności związane ze zwiększaniem stopnia umiędzynarodowienia Pomorzan:
 • reprezentowanie przedsiębiorców w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji w Brukseli (ERRIN);
 • przesyłanie informacji o inicjatywach unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem: SME Instrument, Fast Track to Innovation, Seal of Excellence;
 • udzielanie wsparcia przy tworzeniu międzynarodowych konsorcjów projektowych;
 • wysyłkę zaproszeń do udziału w wydarzeniach na szczeblu europejskim.

Warto także podkreślić wsparcie udzielone przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w procesie aplikowania przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości 2020”. Wyróźnienie przyznawane regionom wyróżniającym się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości w edycji 2020 otrzymali, obok Pomorskiego i Gdańska, Göteborg (Szwecja) oraz Nawarra (Hiszpania). Współpraca z lauretami objęła także wspólne przygotowania do organizacji sesji EER regions' pathways to economic recovery w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów (październik 2020r.).

 

 

Author: Sylwia Anna Skwara
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: September 30, 2016
Ostatnia aktualizacja: September 4, 2020