• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Współpraca z siecią ERRIN

Region PomorskieStowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zostało członkiem sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) w maju 2013 roku. Mająca swoją siedzibę w Brukseli sieć ERRIN jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, zrzeszającą ponad 120 podmiotów, w tym ponad 110 regionów europejskich. Jej działalność skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczenia oraz służy nawiązywaniu wspólnych działań i partnerstw projektowych w celu wzmocnienia potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków. Poprzez angażowanie się w dyskusje z instytucjami europejskimi, sieć ERRIN stara się również wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

Regularne spotkania członków sieci w ramach tematycznych grup roboczych oraz kluczowych z punktu widzenia ich interesów wydarzeniach (zarówno w Brukseli, jak i regionach partnerskich) służą głównie wymianie dobrych praktyk, organizacji wspólnych wydarzeń oraz budowaniu partnerstw międzynarodowych na rzecz inicjatyw projektowych.
 

W ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji funkcjonuje obecnie 15 grup tematycznych. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” uczestniczy w pracach następujących grup: Open Science, Smart Cities, Smart Specialisation, Policy, Transport, Energy & Climate, Health, Design & Creativity. Jako region jesteśmy także współliderem powstałej w 2015 roku grupy Blue Innovation for Growth.
 

Dzięki współpracy z siecią członkowie Stowarzyszenia, jak również inne jednostki z terenu województwa pomorskiego, mają możliwość:

- zgłaszania chęci współpracy w ramach wybranego obszaru tematycznego grupy roboczej ERRIN;

- zgłaszania organizowanych wydarzeń o charakterze europejskim, związanych tematycznie z działalnością sieci ERRIN, w celu ich lepszej promocji na arenie międzynarodowej;

- zgłaszania chęci współpracy w ramach propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerów do projektów wśród członków ERRIN (w tym celu prosimy o wypełnienie formularza ze strony „Poszukujesz europejskiego partnera do projektu?”);Wszelkie zapytania, zgłoszenia oraz opisy projektów prosimy kierować bezpośrednio na adres:pomorskie@pomorskieregion.eu


Więcej informacji o działalności sieci ERRIN znajdąPaństwo w załączonej prezentacji

Author:
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: August 27, 2013
Ostatnia aktualizacja: June 30, 2021