• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Zakończyliśmy Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017 w Brukseli!

Zakończyliśmy Europejski Tydzień...

Wczoraj w Brukseli zakończył się trwający 4 dni Europejski Tydzień Regionów i Miast, podczas którego przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji non-profit z całej UE dzielili się swoimi doświadczeniami. Wraz z ekspertami budowano odpowiedzi na wspólne problemy, podkreślano także wagę lokalnego wkładu w kształtowanie przyszłej polityki spójności. Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego gościło silną delegację z województwa. Obecni byli m.in.: przedstawiciele Rumi, Chojnic, Szemud, Wejherowa, Powiatu Gdańskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Prezydent Gdańska, p. Paweł Adamowicz oraz przedstawiciele Zarządu Województwa z Marszałkiem, p. Mieczysławem Strukiem na czele.
 

Wydarzeniami, które szczególnie przyciągały naszą uwagę było spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów z Sekretarzem Stanu, p. Jerzym Kwiecińskim dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 oraz odbywający się 11 października warsztat zorganizowany przez BRWP w Brukseli nt. zielonego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ramach polityki spójności ("Green sustainability in the Cohesion Policy. Urban and regional perspective"). Głównym celem seminarium było przybliżenie partnerom z UE pomorskich projektów proekologicznych, których realizacja nie byłaby możliwa bez współudziału funduszy europejskich pozyskiwanych w ramach polityki spójności. Dyskutowano także nt. budowania mechanizmów dla dalszego rozwoju regionów z poszanowaniem środowiska naturalnego.


Podczas seminarium wystąpili następujący prelegenci:

 • Pani Joanna Jaworska-Soral z Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;

 • Pan Tomasz Trela, Wiceprezydent Miasta Łodzi;

 • Pan Srđan Škunca, odpowiedzialny za Rozwój, Urbanistykę, Ekologię oraz Zagospodarowanie Terenu Miasta Rijeka, Chorwacja;

 • Pani Anita Kranjc, Starszy Doradca ds. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Postojna, Słowenia;

 • Pan Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego;

 • Pan Michel Weijers, Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Strategie Urbanistyczne w regionie Venlo, Holandia;

 • Pan Marc Veenhuizen, odpowiedzialny za projekt utylizacji odpadów w mieście Apeldoorn, Holandia;

 • Pan Hennie van Eck, Maastricht, Holandia;

 

Prezentacja przedstawiciela województwa, p. Joanny Jaworskiej-Soral dotyczyła projektów innowacyjnych, ograniczających emisję spalin pochodzących z transportu samochodowego. Zaprezentowano flagowe projekty wspierające zrównoważony, zielony rozwój województwa z koleją metropolitarną na czele. Wszyscy paneliści, oprócz zwrócenia uwagi na kluczową rolę polityki spójności w przemianach, jakie zaszły w ich regionach podkreślali, iż celem Unii Europejskiej jest nie tylko wyrównywanie poziomu ekonomicznego państw i regionów, ale także wypracowanie i stosowanie się do jednolitej postawy wobec ochrony środowiska. Moderatorem warsztatu oraz dyskusji był p. Brian Field – przedstawiciel oraz ekspert inicjatywy JASPERS.

 

Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców, silna gospodarka o zrównoważonym wzroście z poszanowaniem środowiska naturalnego i innowacje – nad tym będziemy pracować, by na EWRC 2018 wypaść równie korzystnie.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!
 

JASPERS jest porozumieniem o udzielaniu wsparcia zawartym pomiędzy Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. JASPERS dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego i Funduszowi Spójności ma na celu wspierać i wspomóc w finansowaniu realizowanie projektów wysokiej jakości w państwach członkowskich. PREZENTACJE:

 1. Pomorskie region, Joanna Jaworska-Soral, Transport and Mobility Coordinator, Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area
 2. City of Łódź, Tomasz Trela, First Deputy Mayor of the City of Lodz
 3. City of Rijeka, Srđan Škunca, Head of City Department of Development, Urban Planning, Ecology and Land Management
 4. Municipality of Postojna, Anita Kranjc, Senior Adviser for Urban and Spatial Planning
 5. Lubuskie region, Tadeusz Jędrzejczak, Member of the Regional Board
 6. Venlo region, Michel Weijers, C2C in Urban Strategies and Managing director at the C2C ExpoLAB
 7. Municipality of Apeldoorn, Marc Veenhuizen, Programme manager for Waste
 8. Municipality of Maastricht, Hennie van Eck, Waste Policy Officer
Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!