Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 roku. Pierwsze obchody EDM odbyły się w Brukseli, w kolejnym roku organizatorem były Włochy, natomiast w 2010 r. obchody przygotował rząd Hiszpanii wraz z regionem Asturia w mieście Gijon.

Europejskie Dni Morza są najważniejszym spotkaniem zainteresowanych podmiotów działających w sektorze morskim w Europie. Każdego roku bierze w nim udział ponad tysiąc uczestników z całej Europy, wśród nich przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich.

Wśród organizatorów Europejskiego Dnia Morza znajdują się: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Urząd Miasta Gdańska we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Komisją Europejską.