Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklicznych spotkań Forum Parlamentów Południowego Bałtyku – porozumienia, którego celem jest współpraca międzyregionalna na rzecz wzmocnienia tego obszaru. Efektem dotychczasowej działalności Forum, trwającej od 2003, jest m.in. podjęcie inicjatyw dotyczących polityki morskiej, środowiska i młodzieży. Hasło przewodnie kwietniowego spotkania brzmiało: „Polityka makroregionalna Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie programowania”.

Podczas prezentacji zostały poruszone wybrane zagadnienia, kluczowe dla obszaru Południowego Bałtyku. Tematy pierwszej części spotkania dotyczyły aspektów polityki makroregionalnej, Strategii Morza Bałtyckiego, Strategii UE dla regionu Dunaju oraz przyszłości polityki spójności UE. Druga część spotkania dotyczyła strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz kwestii edukacji w Regionie Morza Bałtyckiego. Uczestnikom została przybliżona m.in. działalność Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz dwa programy– Comenius i e-Twinning.