Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Czy Twoje miasto będzie kolejną Zieloną Stolicą Europy?

Rozpoczęły się poszukiwania miasta, które odziedziczy ten prestiżowy tytuł w roku 2014 r. Dotychczas, od 2010 do 2013 roku, otrzymały go cztery miasta: Sztokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz i Nantes. Zieloną Stolicą Europy może zostać miasto będące przyjazne dla środowiska naturalnego oraz mogące służyć jako wzór do naśladowania i inspirację dla innych miast. Doroczna nagroda ma pomóc europejskim miastom w staniu się bardziej atrakcyjnymi i zdrowszymi miejscami do życia.

Zdaniem komisarza Potočnika nagroda ta ma stanowić silny bodziec, aby przekonać lokalne władze, że zrównoważony rozwój obszarów miejskich jest kluczem do sukcesów w przyszłości oraz pokazać jak można połączyć ochronę środowiska ze wzrostem gospodarczym i polepszeniem jakości życia.

O tytuł Zielonej Stolicy Europy 2014 r. mogą ubiegać się miasta w Europie liczące ponad 200 tys. mieszkańców. Konkurs otwarty jest dla państw UE oraz państw kandydujących (Turcja, Chorwacja, BJRM, Czarnogóra, Islandia), a także krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Kandydatury będą oceniane na podstawie następujących wskaźników: lokalny wpływ na globalne zmiany klimatyczne, transport, tereny zielone miast, hałas, wytwarzanie odpadów i zarządzanie, przyroda i różnorodności biologiczna, zużycie wody, powietrze, woda, ścieki, eko-innowacje,, zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne i wydajność energetyczna.

Miasta chcące kandydować o tytuł muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:http://www.europeangreencapital.eu/

Termin składania wniosków upływa 14 października 2011 roku. Tytuł przyznawany jest przez międzynarodowe jury, wspierane przez zespół wybitnych specjalistów w poszczególnych obszarach środowiskowych.Zwycięzca zostanie ogłoszony w czerwcu 2012 roku.

Więcej informacji na stronie:http://www.europeangreencapital.eu/

Zobacz także:http://www.youtube.com/watch?v=tjNUBYviNNM&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=IyDcEZ_LTXI&feature=mfu_in_order&list=UL