Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów wydał broszurę informacyjną opisującą główne cele i priorytety Polskiej Prezydencji w UE

Komitet Regionów wydał... Polska pełni tę funkcję po raz pierwszy w ramach nowej europejskiej struktury instytucjonalnej wdrożonej w następstwie przyjęcia traktatu lizbońskiego i w związku z tym prospekt rzeczowo i aktywnie przedstawia ambitny program działań, wspierany wieloma wypowiedziami czołowych polskich polityków.