Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przeprowadza przegląd instrumentów finansowych na kolejne kilkuletnie ramy finansowe po roku 2013. Obszarem podlegającym obecnie kontroli jest  unijny program PROGRESS (2007-2013) na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, którego jednym z priorytetów jest przeciwdziałanie szeroko pojętej dyskryminacji.
 

Konsultacje publiczne skierowane są do stron zainteresowanych programem PROGRESS, w szczególności władz krajowych, w tym publicznych służb zatrudnienia, władz lokalnych i regionalnych, wyspecjalizowanych organów przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych,  jak i mediów.

Konsultacje online trwają od 4 kwietnia do 27 maja 2011 roku.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=en&consultId=6&visib=0&furtherConsult=yes