Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska postawiła sobie za cel zwrócić uwagę państw członkowskich na kwestię przyszłości finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. W związku z tym odbędą się  konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii dla Europejskiego Instytut Innowacji i Technologii.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii jest autonomiczną instytucją unijną, która zajmuje się wspieraniem światowej klasy innowacji  poprzez współpracę między sektorami szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu.

Konsultacje mają na celu stworzenie wspólnej koncepcji „strategicznego planu innowacji dla EIT”. W planie ujęte zostaną najważniejsze priorytety Instytutu do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem misji i celów Instytutu oraz finansowania i przyszłych obszarów tematycznych.

Zainteresowane strony mogą nadsyłać uwagi w ramach konsultacji w terminie od 14 kwietnia do 30 czerwca. Komisji bardzo zależy na poznaniu opinii partnerów przed zakończeniem prac nad przyszłą  strategią, aby dalsze działania instytut były bardziej skuteczne.  Komisja uwzględni wyniki konsultacji oraz niezależną ocenę i propozycje samego EIT i na ich podstawie do grudnia 2011 r. przedstawi strategiczny plan innowacji. 

Wiecej informacji:

http://ec.europa.eu/polska/news/110414_innowacje_pl.htm