Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

18 maja, już po raz drugi pod przewodnictwem województwa pomorskiego, odbędzie się Konwent Marszałków RP. Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Haffner w Sopocie.

Konwent Marszałków RP są to obrady gospodarzy szesnastu polskich województw. Spotkanie ma na celu poprawę oraz kreowanie nowych mechanizmów, które mają pomóc w realizacji ponadwojewódzkich projektów, dotyczących takich dziedzin jak: ochrona środowiska, gospodarka, infrastruktura, polityka społeczna i kultura.

Marszałkowie poruszą tematy związane z modyfikacją Transeuropejskiej Sieci Transportowej, Realizacją Strategii Europa 2020 w Polsce, rolą regionów w przygotowaniu i realizacji Krajowego Programu Reform oraz Paktu Terytorialnego. W spotkaniu wezmą udział między innymi Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Paweł Stelmaszczyk, szef wydziału logistyka, współmodalność, autostrady morskie i Marco-Polo.

Ponadto podczas Konwentu Marszałkowie przyjmą szereg stanowisk w sprawie:

– strategii rozwoju transportu;

– projektu Krajowego Programu Reform;

– Krajowych Dokumentów Strategicznych: Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, Strategia rozwoju kapitału społecznego, Strategia „Sprawne Państwo 2011-2020”;

– wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK);

– uszczegółowienia stanowiska konwentu z dnia 24 stycznia 2011 r. dot. współdziałania przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli w związku z realizacją regionalnych wydarzeń w czasie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;

– nałożenia na województwa zadania polegającego na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej bez zabezpieczenia środków na jego realizację;

– propozycji zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.