Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W piątek 15 kwietnia br. w Gdańsku pięć pomorskich samorządów: Gdynia, Hel, Kościerzyna, Władysławowo i gmina Gniewino, podpisało Porozumienie Burmistrzów. Wraz z podpisaniem deklaracji samorządy zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz zrównoważonej energii, m.in. realizacji nadrzędnego celu Porozumienia, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. do roku 2020  w porównaniu z rokiem 1990.

Idea Porozumienia Burmistrzów powstała w 2008 r. Dotychczas Porozumienie podpisało 16 samorządów w Polsce (m.in. Warszawa, Gdańsk, Bielawa, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Łubianka, Niepołomice, Raciechowice) i blisko 2,5 tys. w Europie. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się podejmować działania zmierzające do realizacji celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 oraz corocznie organizować Dni Energii na swoim terenie. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz Struktury Wspierające.

Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów oznacza dla miast i gmin liczne korzyści. Są to m.in.: ograniczenie wydatków na energię, poprawa jakości środowiska lokalnego, dostęp do źródeł finansowania przeznaczonych dla sygnatariuszy Porozumienia, podniesienie komfortu życia mieszkańców, możliwość wymiany doświadczeń z innymi europejskimi miastami i gminami oraz promocja miasta jako lidera w dziedzinie ochrony klimatu na terenie całej Europy.

Podpisanie porozumienia przez pięć kolejnych polskich samorządów to wielki sukces, budzący nadzieję, iż w ich ślady pójdą kolejne polskie gminy. Do Porozumienia Burmistrzów mogą przystąpić władze lokalne wybrane w demokratycznych wyborach, niezależnie od ich rozmiaru oraz stopnia realizacji lokalnej polityki energetycznej.