Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, w dniach od 11 do 15 kwietnia, w 43 krajach Europy zorganizowanych zostało blisko 600 wydarzeń, w których udział wzięło około 30 tys. osób. W tym roku szczególna uwaga została poświęcona efektywności energetycznej oraz odnawialnym źródłom energii, a głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie obywateli, władz publicznych oraz przedsiębiorstw do ograniczania zużycia energii w Europie.

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii to największe europejskie forum poświęcone kwestiom związanym ze zrównoważoną energią, którego główne obchody odbyły się w Brukseli. Miało tutaj miejsce około 150 wydarzeń propagujących idee zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, liczne konferencje i wystawy, w których wzięli udział politycy, przedstawiciele środowisk naukowych i przemysłu.

Do głównych tematów, poruszanych podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii w Brukseli należały m.in. podniesienie wydajności energetycznej budynków, wspieranie rozwoju czystych technologii przemysłowych, smart grids (inteligentne systemy elektroenergetyczne), nowe możliwości finansowania inwestycji energetycznych oraz Porozumienie Burmistrzów.

Zostały również przyznane wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych i ambitnych projektów w tej dziedzinie. Uhonorowanych zostało sześciu zwycięzców wnastępującychkategoriach:komunikacja, konsumpcja, nauka, życie, produkcja i podróżowanie. Do wyróżnionych projektów należą: Solar Decathlon Europe (Hiszpania), Strawberry Tree (Serbia), Cycling City Councillors (Niemcy), Energy Detectives at Schools (Austria), Project for the Renovation of Multi-family Homes (Bułgaria) and Renault Tanger Mediterranée (Francja).