Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Gra uliczna to niezwykle popularna ostatnio forma edukacyjno-rozrywkowa. Ma ona charakter „podchodów”, w trakcie których uczestnicy muszą wykonywać zadania, odpowiadać na pytania etc. na poszczególnych punktach wyznaczonej trasy. Tym razem gra dotyczyć będzie Unii Europejskiej. Przewiduje się trzy trasy o różnym poziomie trudności: dla rodzin z dziećmi, dla młodzieży oraz dla studentów i osób dorosłych.

Każdy uczestnik, który przejdzie całą trasę otrzyma na koniec drobny upominek.

Miejsce realizacji: Gdańsk
Data: 7 maja 2011

Przewidywana liczba uczestników: 400 osób

Więcej informacji na ten temat wkrótce!

Zapraszamy!

Partnerzy: Stowarzyszenie „Pomorskie w UE”,  Punkt Informacyjny Sieci Europe Direct w Gdańsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku