Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ściśle współpracuje z Komitetem Regionów i wspiera pomorskich delegatów

135. Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów 26 czerwca 2019 © European Union / AUDE VANTHALEM
145. Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, 1 lipca 2021, Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów jest instytucją doradczą UE, złożoną z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, wybranych w wyborach bezpośrednich. Komitet Regionów jest gwarantem poszanowania opinii społeczności lokalnych w budowaniu i realizacji unijnych polityk. Komitet gromadzi się w ciągu roku 5-krotnie podczas sesji plenarnych w Brukseli. Jego członkowie pracują w ramach sześciu komisji tematycznych.

SPUE szerzy informacje na temat działań Komitetu Regionów. Regularnie informuje o jego inicjatywach, promując je wśród swoich członków i bezpośrednich adresatów danych projektów (np. Young Elected Politicians, European Network of Councillors).


Pomorscy delegaci
do Europejskiego Komitetu Regionów

 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
  Członek komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) oraz NAT (Komisja Zasobów Naturalnych).
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
  Członkini komisji CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych) oraz ECON (Komisja Polityki Gospodarczej).

Wsparcie Stowarzyszenia dla pomorskich delegatów

Stowarzyszenie:

 • wspiera merytorycznie i organizacyjnie pomorskich delegatów do Komitetu Regionów – marszałka Mieczysława Struka oraz prezydent Aleksandrę Dulkiewicz;
 • wspiera delegatów w staraniach o przyznanie opinii w sprawach istotnych dla regionu, a następnie w całym procesie jej powstawania i ostatecznego przyjęcia podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów;
 • pośredniczy w kontakcie na linii Komitet Regionów-pomorscy delegaci; Dotyczy to w szczególności spraw prasowych i administracyjnych.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

European Union 2021 EP/Kenton Thatcher

We współpracy z Europejskim Komitetem Regionów organizujemy debaty obywatelskie wysokiego szczebla w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (Conference on the Future of Europe). Projekt stanowi jedno z narzędzi mobilizowania lokalnych społeczności do wypowiadania się w ramach inicjatywy zainaugurowanej 9 maja 2021 przez Komisję Europejską.

Zorganizowaliśmy 2 debaty online: 16 czerwca 2021 oraz 23 marca 2022. Do udziału w debatach z mieszkańcami Pomorza zapraszamy znanych w kraju polityków i ekspertów. Naszymi gośćmi byli m. in.

 • prof. Danuta Huebner – pierwsza polska komisarz UE i wieloletnia posłanka do Parlamentu Europejskiego;
 • prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Jacek Wasik – Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce;
 • dr Magdalena Adamowicz – posłanka do Parlamentu Europejskiego z Pomorza;
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Gdańska;
 • Martyna Bildziukiewicz – szefowa unijnego zespołu ds. walki z rosyjską dezinformacją;
 • oraz przedstawiciele opiniotwórczych organizacji pozarządowych w kraju i za granicą.