Projekt "Let's communicate!"

„Let’s communicate!” projekt promujący Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

Cel projektu:

Projekt „Let’s communicate!” przybliża Europejczykom Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), ukazuje korzyści płynące z realizacji jej priorytetów oraz zacieśniania współpracy bałtyckiej.

Okres realizacji : 2/2019 – 9/2022

Budżet : 522,749 € (ERDF 465,749 €)

Budżet SPUE w projekcie: 70.136,06 € (ERDF 59.615,65 €)

Instytucja finansująca: INTERREG Baltic Sea Region, Priority 4

Partnerstwo:

  • Centrum Balticum, Finlandia – lider projektu;
  • VASAB Secretariat, Łotwa
  • Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”, Polska
  • Eastern Norway County Network, Norwegia
  • Vilnius Chamber of Commerce, Litwa

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj: LINK 

Informacje o Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w języku polskim na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych : LINK 

Oficjalna strona Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (w języku angielskim): www.balticsea-region-strategy.eu

Nasze publikacje