Projekt, którego jesteśmy partnerem pt. „Kreatywne miasta o obiegu zamkniętym - promowanie transformacji na obieg zamknięty na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sektorów kultury i przemysłów kreatywnych” (“CCC - Creative Circular Cities - Promoting circular economy at the local level by involving the Culture & Creative Sector and Industry”) ma przyczynić się do realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) do 2050 r., w tym Unijnego Planu Działania na rzecz GOZ. Przejście na model GOZ jest częścią unijnego Zielonego Ładu. Projekt wpisuje się też w realizację Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), w szczególności jej celów w obszarach Innowacji i Kultury przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju.

Nadrzędnym celem projektu jest wzmacnianie i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Regionie Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem potencjału sektora kultury i przemysłu kreatywnego (CCSI). Projekt ma przyczynić się także do zwiększania możliwości współpracy władz publicznych z sektorem CCSI w tym procesie. Projekt ma też na celu stworzenie „środowisk gospodarki o obiegu zamkniętym” w miastach/społecznościach lokalnych w celu przetestowania w praktyce innowacyjnego podejścia i metod uczestnictwa oraz współtworzenia rozwiązań GOZ.

Aby osiągnąć założone cele projektu zostaną zrealizowane działania pilotażowe, skierowane zarówno do biznesu jak i do mieszkańców w wybranych miastach partnerskich w sześciu krajach Regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Estonia, Łotwa, Polska, Niemcy, Dania). W Polsce działania pilotażowe prowadzone będą w Gdyni, a testowane rozwiązania będą upowszechniane w województwie pomorskim.

Okres realizacji : 01/11/2023 – 31/10/2026

Budżet : 3 977 088,00 € (dofinansowanie ERDF 3 181 670,40 €)

Budżet SPUE w projekcie: 203 250,00 € (dofinansowanie ERDF 162 600,00 €)

Instytucja finansująca: INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu

Partnerstwo:

 • Danish Cultural Institute, Dania – lider projektu
 • Lifestyle & Design Cluster, Dania
 • City of Aarhus – Climate Secretariat, Dania
 • Riga Municipal Agency “Riga Energy Agency”, Łotwa
 • Northern Dimension Partnership on Culture Secretariat, Łotwa
 • Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | Centrum Designu, Polska
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Polska
 • City of Turku, Finlandia
 • Valonia / Regional Council of Southwest Finland Valonia, Finlandia
 • Humak University Of Applied Sciences, Finlandia
 • Tallinn Business Incubators – Tallinn Creative Incubator, Estonia
 • Anschar GmbH, Niemcy
 • Zero Waste Kiel e.V., Niemcy
 • Heinrich Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V., Niemcy

Oficjalna strona Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (w języku angielskim): www.balticsea-region-strategy.eu