Dokument określa cele i zadania Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz zasady funkcjonowania organizacji.