Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ściśle współpracuje z posłami do Parlamentu Europejskiego

Janusz Lewandowski fot. Natalia Kłopotek, UMWP

Parlament Europejski

Parlament Europejski uczestniczy w tworzeniu praw i budżetu Unii Europejskiej, wraz z Radą Unii Europejskiej. Parlament Europejski nadzoruje Komisję Europejską i czuwa nad przestrzeganiem przez unijne instytucje zasad demokracji. Posłowie do PE , wybierani co 5 lat w wyborach bezpośrednich, reprezentują obywateli wszystkich państw członkowskich.

Główna siedziba Parlamentu Europejskiego, gdzie co miesiąc odbywają się sesje plenarne, znajduje się w Strasburgu, we Francji. W Brukseli głównie pracują komisje parlamentarne. Tu znajdują się biura poselskie oraz władze klubów. Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego znajduje się w Luksemburgu (Luksemburg).


Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Pomorza


Współpraca Stowarzyszenia z posłami do PE

Stowarzyszenie utrzymuje stały kontakt z posłami do Parlamentu Europejskiego z Pomorza i innych regionów. Europosłowie otrzymują zaproszenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. W bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego, byli to, między innymi: Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Danuta Huebner, Janusz Lewandowski oraz Jan Olbrycht. Stowarzyszenie może liczyć na wsparcie europosłów w sprawach ważnych dla Pomorza, w tym tworzonego prawa wspólnotowego.