Organizujemy liczne spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje na tematy ważne dla Pomorzanek i Pomorzan