Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest fundatorem nagród specjalnych w konkursach regionalnych i ogólnopolskich