Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Składa się z przedstawicieli każdej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym (samorządy), której przysługuje jeden głos. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni i wspierający. Co najmniej raz w roku Przewodniczący Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków w celu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia.


Zarząd Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" w kadencji 2022-2024

  • Przewodniczący Zarządu Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Wiceprzewodnicząca Zarządu – Hanna Pruchniewska – Burmistrz Miasta Puck
  • Wiceprzewodniczący Zarządu – Piotr Wittbrodt – Zastępca Burmistrza Rumi
  • Członek Zarządu – Wiesław Wosiak – Zastępca Starosty Kwidzyńskiego

  • Pełnomocnik Zarządu – Rafał Rolka

Komisja Rewizyjna w kadencji 2022-2024

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janina Wilkos-Gad – Kierownik Referatu Współpracy i Promocji Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Maciej Buczkowski – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska
  • Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Iwona Formela – Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego