Dzięki udziałowi w sieciach inicjujemy projekty i działania zwiększające umiędzynarodowienie pomorskich jednostek, łączymy z partnerami z innych krajów, organizujemy wspólne wydarzenia oraz zapewniamy promocję na arenie europejskiej.

ERRIN - Europejska Sieć Współpracy Regionów na rzecz badań i innowacji

• platforma współpracy, zrzeszająca 125 członków z 22 krajów Europy (władze regionalne, uczelnie wyższe, organizacje badawcze, izby gospodarcze i klastry);
• promocja znaczenia regionalnych ekosystemów innowacji, opartych na współpracy sektora publicznego, nauki, gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego;
• 13 tematycznych grup roboczych, które koncentrują się na wyzwaniach polityki badań i innowacji, programach unijnych oraz budowaniu partnerstw projektowych.


UnILiON - nieformalna sieć skupiająca przedstawicielstwa uczelni w Brukseli

• platforma współpracy, zrzeszająca 50 biur reprezentujących ponad 150 uczelni z Europy i Japonii;
• zapewnienie udziału w debacie o najważniejszych sprawach dla nauki oraz dostępu do najbardziej aktywnych podmiotów zajmujących się badaniami naukowymi, szkolnictwem wyższym i innowacjami w Europie i poza nią;
• liczne grupy robocze, monitorujące politykę badań i innowacji, programy unijne oraz kreujące partnerstwa projektowe i wspólne wydarzenia.


iBSG - nieformalna sieć współpracy przedstawicielstw z obszaru Regionu Morza Bałtyckiego

  • platforma współpracy zrzeszająca 70 biur regionalnych i organizacji z obszaru Regionu Morza Bałtyckiego;
  • podejmowanie działań na rzecz kształtowania europejskiej polityki bałtyckiej, budowania partnerstw w Regionie Morza Bałtyckiego, inicjowania współpracy sprzyjającej wdrażaniu Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego;
  • Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, współreprezentuje Polskę w spotkaniach grupy kontaktowej z pracownikami jednostki ds. Strategii Bałtyckiej w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej.