Priorytety Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Budowa ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy, która jest przygotowana na przyszłe wyzwania, jest celem długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Beneficjenci środków unijnych w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych otrzymają łączną kwotę ponad jednego biliona euro, udostępnionych w trzydziestu siedmiu programach sektorowych. Dodatkowo, aby przyspieszyć wyjście Europy z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, utworzono tymczasowy instrument naprawy gospodarczej NextGenerationEU z budżetem w wysokości 750 miliardów euro.

Programy unijne zarządzane centralnie

Fundusze unijne to nie tylko środki, które Polska otrzymała na politykę spójności, rozwój wsi i rybactwo. Pieniądze europejskie dzielone są także z poziomu Brukseli w programach zarządzanych centralnie między innymi: Horyzont Europa, LIFE, ERASMUS+ oraz Łącząc Europę. Część pieniędzy w tych programach podzielono pomiędzy poszczególne państwa, ale większość z nich dostępna jest w konkursach, w których polskie podmioty muszą stanąć w szranki z podmiotami z innych krajów.