Stowarzyszenie (SPUE) powstało w 2004 roku. Jest ono partnerstwem regionalnym jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji i organizacji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju regionu oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku w Polsce i Europie.


Powołanie SPUE było odpowiedzią na rosnące znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów pomorskich samorządów i instytucji na arenie europejskiej. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów swoich członków w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Stowarzyszenie rozpowszechnia informacje nt. konferencji, seminariów i konsultacji dotyczących polityk UE, organizuje wydarzenia w obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia regionu i jego interesów, informuje o możliwościach finansowania projektów ze środków unijnych oraz wspiera pomorskie jednostki w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych konsorcjów projektowych oraz szeroko pojętej internacjonalizacji. SPUE prowadzi działania edukacyjne o wartościach wspólnotowych oraz pracuje nad budowaniem świadomości w zakresie priorytetowych polityk unijnych, przede wszystkim w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biuro Miejscowe w Gdańsku.

SPUE współpracuje zarówno z jednostkami z terenu województwa pomorskiego, jak i ze swoimi partnerami w Brukseli – instytucjami unijnymi i przedstawicielstwami regionów oraz sieci europejskich.


Członkowie Zwyczajni


Członkowie Wspierający