Poszukujesz partnera do projektu? Chcesz przyłączyć się do projektu europejskiego? Skontaktuj się z nami.

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli pełni rolę punktu kontaktowego dla partnerów z całej Europy. Podobnych przedstawicielstw w otoczeniu instytucji europejskich jest blisko 400. Są to reprezentacje regionów, miast, stowarzyszenia oraz związki władz lokalnych i regionalnych, uczelnie.

Z wieloma z nich współpracujemy na co dzień, między innymi przygotowując propozycje projektów europejskich. Otrzymujemy oferty współpracy projektowe, które przekazujemy naszym członkom.

Każdy podmiot z województwa pomorskiego może zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie zaproszenia do współpracy bądź zapytania w celu znalezienia europejskiego partnera do projektu. W tym celu należy wypełnić w języku angielskim formularz – do pobrania poniżej, i przesłać go na adres: pomorskie@pomorskieregion.eu