• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Umbrella

Region Pomorskie   Region Pomorskie


Umbrella - Projekt na rzecz wzmacniania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

Budżet projektu: 986,566.00 EUR

Partnerstwo:

Partnerzy stowarzyszeni

Cel projektu:

Projekt Umbrella miał na celu rozwinięcie umiejętności, know-how małych lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które napotykają rozliczne bariery utrudniające uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej. 

Dodatkowe informacje o projekcie:

Struktura partnerstwa objęła cały geograficzny region Południowego Bałtyku i składała się z 6 partnerów projektu i 8 partnerów stowarzyszonych.
Ideą projektu było wzmocnienie wzajemnych powiązań między lokalnymi podmiotami z obszaru objętego programem, jak i stworzenie trwałych struktur w regionie Południowego Bałtyku jako platformy dla wspólnych działań transgranicznych.
Działania projektu adresowano szczególnie do tych instytucji, które nie mają wystarczającej wiedzy i niezbędnych umiejętności do korzystania z funduszy programu Interreg Południowy Bałtyk.

Koordynator projektu z ramienia Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" - Małgorzata Matkowska z Biura Miejscowego w Gdańsku.

Profil Facebook: @Umbrella.Interreg
Twitter: @Umbrella_Interr
Strona internetowa : umbrellaproject.eu
Profil na platformie edukacyjnej MOODLE: https://umbrellainterreg.moodlecloud.com <= dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi, które przygotowaliśmy w ramach UMBRELLI

Podręczniki do pobrania dostępne są poniżej:

Region Pomorskie                   Region PomorskieObszar kwalifikowalny Programu Interreg Południowy Bałtyk
Obszar kwalifikowalny Programu Interreg Południowy Bałtyk

Author:
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: November 30, 2017
Ostatnia aktualizacja: January 19, 2021
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKonkurs Pomorskie krEUjeZielona Europa - Zróbmy to razem!Konkurs Zielona Europa - zróbmy to razem!