• region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie
 • region pomorskie
  region pomorskie

Umbrella


Umbrella - Projekt na rzecz wzmacniania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. - 30.06.2020 r.

Budżet projektu: 986,566.00 EUR

Partnerstwo:

 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – Polska, lider projektu
 • Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" - Polska
 • Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER - Polska
 • Klaipeda University – Litwa
 • Regional Council in Kalmar County – Szwecja
 • Guldborgsund Municipality – Dania

Partnerzy stowarzyszeni

 • Torsås Municipality – Szwecja
 • Kalmar Municipality – Szwecja
 • Region Zealand – Dania
 • Association “Klaipeda region” – Litwa
 • Municipal Community Europaregion Pomerania reg. Ass. – Niemcy
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Polska
 • Joint Municipality Contact Council Zealand – Dania
 • Norden Association – Szwecja

Cel projektu:

Projekt Umbrella ma na celu rozwinięcie umiejętności, know-how małych lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które napotykają rozliczne bariery utrudniające uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej. 

Dodatkowe informacje o projekcie:

Struktura partnerstwa obejmuje cały geograficzny region Południowego Bałtyku i składa się z 6 partnerów projektu i 8 partnerów stowarzyszonych.
Ideą projektu jest wzmocnienie wzajemnych powiązań między lokalnymi podmiotami z obszaru objętego programem, jak i stworzenie trwałych struktur w regionie Południowego Bałtyku jako platformy dla wspólnych działań transgranicznych.
Działania projektu adresowane są szczególnie do tych instytucji, które nie mają wystarczającej wiedzy i niezbędnych umiejętności do korzystania z funduszy programu Interreg Południowy Bałtyk.

Author: Katarzyna Belko
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: November 30, 2017
Ostatnia aktualizacja: February 16, 2018
Urzęd Marszałkowski PomorskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuZielona europa