Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przeznaczy 1 mld euro na rozwój szczepionki, leczenia oraz diagnostyki COVID-19 w ramach Horyzontu 2020.

Kwota ta obejmuje:

1 mld EUR ze środków Horyzontu 2020, wraz z dodatkowymi 80 mln EUR z mechanizmu rescEU, 150 mln EUR z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych oraz 170 mln EUR w ramach instrumentów zewnętrznych, zostały zadeklarowane przez Komisję Europejską podczas konferencji darczyńców zorganizowanej w odpowiedzi na apel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i grupy podmiotów działających w obszarze zdrowia o współpracę na poziomie światowym. Ma ona przyspieszyć opracowanie i wprowadzanie do użytku nowych technologii medycznych niezbędnych w walce z koronawirusem oraz zapewnić do nich sprawiedliwy dostęp na całym świecie. Zgodnie z komunikatem Komisji z 4 maja kwota zadeklarowana przez darczyńców z całego świata wyniosła 7,4 mld EUR.