Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Morza, ulice, plaże, lasy i obszary naturalne – to miejsca, w których w Europie zbierają się co roku tony śmieci. I co roku miliony Europejczyków zbierają się w ramach dobrowolnych akcji, by posprzątać w najbliższej okolicy. „Posprzątajmy Europę” jest inicjatywą, której celem jest propagowanie podobnych akcji, nagłośnienie skali problemu odpadów i śmieci oraz zachęcenie do zmian w sposobie postępowania. Koordynacja tego wydarzenia odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (ETRO).

W ostatnich latach zorganizowano w Europie szereg kampanii porządkowych mających zaradzić problemowi zaśmiecenia środowiska. „Posprzątajmy Europę!” skupi te inicjatywy w ramach jednej akcji porządkowej, która odbędzie się w jednym dniu na całym kontynencie, docierając do jak największej rzeszy obywateli.

„Posprzątajmy Europę!” jest prawdziwą inicjatywą oddolną, której celem jest informowanie obywateli oraz ich zmobilizowanie do tego, by sami posprzątali miejsce, w którym mieszkają. Z doświadczenia wynika, że ludzie są zaskoczeni tym, jak wielką ilość śmieci tworzy się i wyrzuca w ich najbliższym otoczeniu. A śmieci mogą być cenne. Zebrany papier, szkło, metale i plastik można wykorzystać ponownie lub poddać recyklingowi. Prowadzi to do zmniejszenia wpływu na środowisko, stwarza możliwości ekonomiczne i miejsca pracy, a jednocześnie przyczynia się do przekształcenia Europy w gospodarkę bardziej obiegową. 

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa „Posprzątajmy Europę”

Arkusz informacyjny dotyczący akcji

Więcej informacji na temat prawodawstwa UE dotyczącego odpadów

Źródło

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku