Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Fundacja Batorego zainaugurowała Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program prowadzony będzie przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży i będzie miał za zadanie rozdysponować 150 milionów złotych na projekty organizacji pozarządowych.  Pierwsze wnioski przyjmowane będą od 1 września 2013.
W ciągu trzech lat Program Obywatele dla Demokracji wspierać będzie inicjatywy angażujące obywateli w życie publiczne; promujące otwartość, przejrzystość i odpowiedzialność instytucji publicznych; zapobiegające dyskryminacji, nietolerancji i mowie nienawiści; przeciwdziałające wykluczeniem społecznym. 15% środków przeznaczonych będzie na działania edukacyjne oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Program pomagać będzie także w nawiązaniu współpracy i wymianie doświadczeń między organizacjami z państw-darczyńców i organizacjami z Polski.

Rozpoczynamy Program w trudnym czasie rosnącego bezrobocia, narastającego wyobcowania i frustracji ludzi młodych, zaniepokojonych brakiem perspektyw. Trudnościom gospodarczym towarzyszy rozczarowanie elitami politycznymi, słabnąca wiara w skuteczność procedur demokratycznych, wzrost postaw  radykalnych i  niechęci do obcych.  W tej sytuacji szczególnie ważna staje się rola organizacji obywatelskich w  mobilizowaniu aktywności społecznej dla obrony wartości demokratycznych, egzekwowania praw obywatelskich, promocji tolerancji i otwartości, pomocy słabszym, mówi Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Już po raz drugi Norwegia, Lichtenstein i Islandia przekażą Polsce środki na zmniejszenie  różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W pierwszej edycji, która rozpoczęła się w 2004 roku, z funduszu dla organizacji pozarządowych dofinansowano ponad 600 projektów o łącznej wartości ponad 37 mln euro. Program cieszył się dużym zainteresowaniem, złożono ponad 6700 wniosków.

Mam nadzieję, że nowa edycja programu będzie cieszyć się dużą popularnością wśród polskich organizacji pozarządowych. Aktywne społeczeństwo obywatelskie traktowane jest jako fundament każdego nowoczesnego państwa demokratycznego. Wierzymy, że fundusz ten przyczyni się do wzmocnienia demokracji i praw człowieka w Polsce i że stanie się ważnym narzędziem ochrony i promocji wspólnych europejskich wartości, powiedział Ambasador Norwegii w Polsce, Karsten Klepsvik.

W ramach Programu odbędą się trzy konkursy grantowe: w 2013, 2014 i 2015 roku. Pierwsze wnioski przyjmowane będą od 1 września 2013. O dotacje (w wysokości od 50 tys. do 350 tys. zł.) ubiegać się mogą polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi organizacjami z kraju i/lub z państw-darczyńców. Program finansować będzie również projekty „systemowe” (dotacje od 350 tys. do 2 milionów zł.), które  podnieść mają jakość i standardy działania organizacji pozarządowych i zwiększyć zasięg ich oddziaływania. Obok dotacji na działania projektowe organizacje otrzymywać będą wsparcie na poprawę swojego funkcjonowania. Organizacjom ubiegającym się o dotacje do 50 000 zł, które nie mają pieniędzy na dofinansowanie projektu, Fundacja dołoży ze swoich środków 5% wymaganego wkładu własnego.

Więcej informacji na temat Programu Obywatele dla Demokracji JUŻ WKRÓTCE na stronie: www.ngofund.org.pl

Źródło: http://www.batory.org.pl/aktualnosci/obywatele_dla_demokracji