Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Arena Badań Transportu organizuje 6th European Transport Research Conference pod tytułem: „Moving forward: Innovative solutions for tommorow’s mobility” w dniach 18-21 kwietnia 2016 roku, która będzie miała miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Spotkanie odbywa się dzięki wsparciu Komisji Europejskiej oraz takich organizacji jak: Konferencja Europejskich Dyrektorów Dróg (CEDR) oraz Europejskie Platformy Technologii w Transporcie Naziemnym: Europejski komitet doradczy ds. badań w dziedzinie kolejnictwa (ERTRAC), Europejska Rada Doradcza ds. Badań Transportu Szynowego (ERRAC), WATERBORNE TP, and the Alliance for Logistics Innovation through Collaboration (ALICE).

 

Jest to jedna z głównych konferencji o transporcie w Europie. Zorganizowano już 5 edycji cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistycznego.

Na konferencji będą przedstawiane i omawiane najnowsze europejskie badania i postępy technologiczne. Adresatami konferencji są: badacze, naukowcy, studenci, inżynierowie, menadżerowie i właściciele infrastruktury transportowej, firmy konstrukcyjne i inżynieryjne, menadżerowie kierujący transportem, przedstawiciele przemysłu samochodowego i dystrybucji, przedstawiciele stoczni, władze lokalne, jednostki rządowe, organizacje pozarządowe i inne agencje i decydenci powiązani interesami z transportem.

 

W związku z powyższym przyjmowane są zgłoszenia na abstrakty do 30 marca 2015 roku o oryginalnych, nowych i niezależnych osiągnieciach w dziedzinie transportu. Abstrakt ma składać się z 400-500 słów na wybrany z tematów:

Środowisko – Redukcja Wytwarzania Dwutlenku Węgla, Zrównoważenie i Efektywność Energetyczna,

Pojazdy i Statki -Projekt i Produkcja,

Miejska i Długodystansowa Mobilność Ludzka – Systemy i Usługi,

Miejski i Długodystansowy Transport Kołowy,

Bezpieczne i Elastyczne Systemy Transportu,

Infrastruktura Transportu,

Czynniki Ludzkie, Socjoekonomiczne i Prognozy,

Automatyka i Łączność,

Przygotowywanie Środowiska pod Implementację Innowacji.

 

Praca może też dotyczyć któregokolwiek z modułów tematycznych:

Drogi

Koleje

Transport Wodny

Transport Powietrzny

Między-Modalny

 

Przyjmowane będą abstrakty naukowe i wdrożeniowe nowych technologii, należy je przesłać do marca 2015,zaakceptowane będą publikowane w sprawozdaniu z konferencji. Autorzy zwycięskich abstraktów, zostaną poproszeni o przygotowanie pełnego tekstu publikacji, z których zwycięskie będą przez nich zreferowane podczas konferencji.

 

Autorzy zaakceptowanych abstraktów przygotowują prace do współzawodnictwa w dwóch kategoriach: studentów i badaczy. Nagrody będą zaprezentowane dla zwycięzców na konferencji, podczas której zostaną wygłoszone zwycięskie prace, a audytorium będzie się składało z: decydentów, specjalistów w dziedzinie transportu różnych branży o europejskim poziomie referencyjności.

 

Harmonogram zgłoszeń prac wygląda następująco:

30 marzec 2015 – wysyłanie abstraktów,

10 czerwiec 2015 – recenzja i wysyłanie decyzji do autorów abstraktów,

30 wrzesień 2015 – wysyłanie prac,

20 październik 2015 – opublikowanie wstępnego programu konferencji,

20 grudzień 2015 – recenzja prac i wysyłanie decyzji do autorów,

25 styczeń 2016 – opublikowanie ostatecznego programu konferencji.

18 – 21 kwiecień 2016 – 6th European Transport Research Conference, Stadion Narodowy w Warszawie.

 

Wszelkie informacje oraz szczegółowe wymagania uczestnictwa zamieszczone są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.traconference.eu/.