Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym roku mija 20 lat od momentu powstania programu wsparcia dla młodych naukowców, noszącego imię polskiej noblistki – Działania Marii Skłodowskiej Curie (Marie Sklodowska Curie Actions). Program został uruchomiony z myślą o rozwijaniu potencjału naukowego Europy. Inwestycje w badania i rozwój zwracają się nie tylko w postaci coraz większej wiedzy, jaką dysponuje ludzkość, ale także wpływają pozytywnie na gospodarkę. Wprowadzanie innowacyjnych technologii tworzy nowe gałęzie przemysłu, a tym samym generuje miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników i napędza wzrost gospodarczy, czego przykładem może być sektor ICT czy OZE.

W ciągu 20 lat istnienia z jego wsparcia skorzystało ponad 5000 organizacji ze 107 krajów oraz 887 firm, które otrzymane środki wykorzystały na zrealizowanie 1000 projektów badawczych. Jego beneficjentami było także niemal 100 tysięcy naukowców, z czego aż 18 tysięcy w ciągu dwóch lat funkcjonowania nowego programu ramowego Horyzont 2020. Budżet przewidziany na MSCA do 2020 r. wynosi 6,2 mld euro i przeznaczony jest na wspieranie badań niezależnie od dziedziny, jakiej dotyczą i tego, czy ich wyniki będą miały praktyczne zastosowanie. Z dofinansowań korzystać mogą nie tylko indywidualni pracownicy naukowi, ale także uczelnie wyższe, NGO, instytuty badawcze, a nawet prywatni przedsiębiorcy związani z badaniami naukowymi i innowacyjnymi technologiami.

W ramach programu można uzyskać wsparcie w wielu różnych formach, dopasowanych do konkretnego beneficjenta. Przyznawane są granty na badania naukowe, szkolenia zawodowe, programy doktoranckie zakładające łączenie nauki z pracą w przedsiębiorstwie i zdobywaniem praktycznego doświadczenia. Możliwe jest też otrzymanie dofinansowania na wyjazdy naukowe oraz zdobywanie nowych umiejętności w zagranicznych ośrodkach. MSCA wspiera także międzynarodową wymianę wiedzy, doświadczeń i know-how.

W Programie Pracy na lata 2016-2017 dostępne są szczegółowe informacje na temat przyszłorocznych naborów:

MSCA INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (15 września 2016 – 10 stycznia 2017)

H2020-MSCA-ITN-2017: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (11 kwietnia 2017 – 14 września 2017)

H2020-MSCA-IF-2017: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html

MSCA RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (1 grudnia 2016 – 5 kwietnia 2017)

H2020-MSCA-RISE-2017 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMME (5 kwietnia 2017 – 28 września 2017)

H2020-MSCA-COFUND-2017: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2017.html