Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

PROGRAM | REJESTRACJA

Zapraszamy do udziału w spotkaniu 2014-2020 – perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania, które odbędzie się 27 marca 2014 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk).

Do współorganizacji spotkania Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprosiło Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Gościem specjalnym spotkania będzie pani Małgorzata Misiewicz – Radca ds. badań i innowacji, rozwoju technologicznego ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom zróżnicowanej problematyki związanej z możliwościami finansowania inicjatyw i przedsięwzięć w kontekście Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programów operacyjnych ukierunkowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości. Ponadto zamysłem organizatorów jest czynne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych do podjęcia aktywnego udziału w części konsultacyjnej spotkania, a interaktywna forma sprzyjać ma optymalnemu wykorzystaniu jego potencjału.

Ramy czasowe spotkania pozwalają jedynie na zasygnalizowanie części informacji z odniesieniem do źródła pozyskania szczegółów w danym zakresie. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że jest jeszcze za wcześnie na przedstawienie Państwu informacji na temat terminów przyjmowania wniosków i udzielenia odpowiedzi na pytania dot. szczegółów dofinansowywania konkretnych projektów. Informacje szczegółowe dostępne będą po zatwierdzeniu właściwych dokumentów przez Komisję Europejską, co nastąpi nie wcześniej niż w połowie 2014 roku. 

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, którzy dostępni są pod numerem telefonu: 58 32 68 714 i 58 32 68 709 lub mailowo: m.matkowska@pomorskie.eu i p.klawiter-piwowarski@pomorskie.eu.

Partnerzy

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu
  „Zielona Europa – zróbmy to razem”