Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

27 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dedykowane perspektywie finansowej UE dla przedsiębiorczości i innowacji pt. 2014-2020-perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania.

 

Miało ono na celu przybliżenie uczestnikom szerokiego spektrum możliwości finansowania inicjatyw i przedsięwzięć w kontekście Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programów operacyjnych ukierunkowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości m.in. Programu Operacyjnego Innowacje i Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wydarzenie uroczyście otworzyła pani Krystyna Wróblewska, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, z-ca Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Po ciepłym przywitaniu rozpoczęto cykl prezentacji przedstawionych przez zaproszonych prelegentów. Pani Renata Downar-Zapolska z RPK Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, zapoznała uczestników z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych oraz przybliżyła założenia i strukturę programu ramowego UE Horyzont 2020 – prezentacja. Następnie pani Małgorzata Misiewicz, Radca ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE omówiła m.in. granty Era-Chairs, Teaming, Twinning oraz rolę strategii inteligentnych specjalizacji w ramach programu Horyzont 2020 – prezentacja. Pani Karolina Lipińska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawiła stan procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji w naszym regionie – prezentacja.

W ostatniej tego dnia prezentacji pani Justyna Szybska-Lewandowska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, zaprezentowała przegląd programów operacyjnych oferujących możliwości finansowania projektów innowacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – prezentacja.

Dodatkowo wsparcia merytorycznego udzielił pan Jan Tendaj z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie uzupełniając zagadnienia dotyczące PO Innowacje i Rozwój.

W drugiej części spotkania – konsultacyjnej prelegenci odpowiedzieli na wszelkie pytania uczestników związane z przedstawionymi wcześniej zagadnieniami.

 

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 uczestników – przedstawicieli jednostek samorządu i administracji, instytucji nauki i sfery biznesu.

 

Spotkanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” przy współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w naszej GALERII.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu
  „Zielona Europa – zróbmy to razem”