Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Kolej to zielone połączenie łączące ludzi i miejsca. Przyszły rok będzie Europejskim Rokiem Kolei, po tym, jak Parlament Europejski i Rada osiągnęły w zeszłym tygodniu wstępne porozumienie, które zgodne jest z propozycją Komisji Europejskiej złożonej w marcu br.

Przyjazny dla środowiska i energooszczędny transport ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambicji klimatycznych zawartych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a kolej jest jednym z najbardziej zrównoważonych i najbezpieczniejszych środków transportu. Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu, który stanowi priorytet Komisji Europesjkiej w zakresie inteligentnej mobilności, jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o 90% do 2050 r. W przypadku kolei spadek emisji jest regularnie odnotowywany przy jednoczesnym wzroście ilości przewozów.

Region Pomorskie

Rok 2021 jako Europejski Rok Kolei przyczyni się do zwiększenia tempa modernizacji kolei, co jest niezbędne, aby uczynić ją bardziej popularną alternatywą dla mniej zrównoważonych rodzajów transportu.

Dlaczego rok 2021? Ponieważ będzie to moment, kiedy na przestrzeni całego roku wdrażane będą w całej UE przepisy uzgodnione w ramach czwartego pakietu kolejowego. Dodatkowo, w 2021 r. przypada kilka istotnych rocznic: 20. rocznica pierwszego pakietu kolejowego, 175. rocznica budowy pierwszego w historii połączenia kolejowego między dwiema stolicami europejskimi (Paryż – Bruksela) oraz 40-lecie TGV i 30 lat istnienia ICE.

Europesjki Rok Kolei 2021.
Propozycja Komisji Europejskiej.