Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym roku przypada 25. rocznica utworzenia programu LIFE i dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej – Natura 2000, które zostały zatwierdzone 21 maja 1992 roku. Aby podkreślić ich znaczący wkład w ochronę europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim, Radą Europejską oraz Europejskim Komitetem Regionów ogłosiła 21 maja 2017 roku dniem „Europejskiego Dnia Natury 2000” oraz zaprasza na dedykowane wydarzenie, które odbędzie się tego dnia w Brukseli.

 

Zaprasza się również projekty realizowane w ramach programu LIFE do udziału w obchodach poprzez organizację dnia otwartego dotyczącego programu w maju lub w pierwszej połowie czerwca 2017 roku. Oprócz przedstawienia zainteresowanym stronom, lokalnej społeczności i mediom działań w ramach projektu, dni te powinny promować 25. rocznicę programu oraz osiągnięcia legislacyjne UE w obszarze ochrony środowiska i sieci Natura 2000, w ramach której utworzono do tej pory ponad 27 tysięcy obszarów objętych ochroną. Niewątpliwie jest to jednym z najwybitniejszych osiągnięć UE.

 

Z okazji 25. obchodów uruchomiona została dedykowana strona internetowa: http://life-25.eu, na której można dowiedzieć się o wydarzeniach organizowanych z okazji rocznicy programu. Projekty, które organizują dedykowane wydarzenia proszone są o jak najszybsze zarejestrowanie ich na stronie.
 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku