Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet ds. Przemysłu, Badań i Energii w Parlamencie Europejskim przyjął dokumenty w sprawie kontynuacji wspólnego przedsięwzięcia w dziedzinie innowacyjnych leków – Inicjatywy Innowacyjnych Leków (Innovative Medicine Inititiave – IMI2).

IMI to największe partnerstwo publiczno-prywatne zawarte między Wspólnotą Europejską a Europejską Federacją Towarzystw i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA), którego celem jest intensywny rozwój skutecznych i bezpiecznych innowacyjnych leków oraz terapii.

Pierwsza inicjatywa IMI na lata 2007-2013 dysponowała budżetem 2 bilionów euro, finansując 40 projektów rozwijających innowacyjne terapie dla pacjentów, które wygenerowały 1 500 miejsc pracy. Połowa tej kwoty pochodziła ze środków Komisji Europejskiej, druga połowa – ze środków EFPIA.

IMI2 na lata 2014-2024 przewiduje wzrost środków finansowych na działania do 3 bilionów euro, z czego wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju dziedziny zdrowie przez całe życie. Dziedziny, która staje się coraz ważniejszym elementem systemu opieki zdrowotnej w świetle zjawiska starzenia się społeczeństwa.

Pierwsze zaproszenia do składania propozycji przedsięwzięć w ramach IMI2 mają być opublikowane w 2014 r.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: http://www.imi.europa.eu/