Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Umowa Partnerstwa to dokument, który określa m.in. podział środków unijnych pomiędzy województwa.

Zgodnie z propozycją polskiego rządu zmniejszy się wysokość środków pomocy unijnej dla Województwa Pomorskiego w latach 2021-2027. W efekcie tych decyzji nasz region może otrzymać o 40% czyli 3 miliardy złotych mniej środków niż w latach 2014-2020.

Skutki takiej decyzji dotkną bezpośrednio wszystkich mieszkańców naszego regionu. Samorządy lokalne otrzymają mniej środków na inwestycje w służbę zdrowia, ekologię czy wsparcie społeczne. Zasadniczo zmniejszy się pomoc dla przedsiębiorców, szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na tak niekorzystny dla Pomorzan podział funduszy UE – podpisz petycję, którą Samorząd Województwa Pomorskiego skieruje do rządu.
https://pomorskie.eu/petycja/