W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu przeciwdziałanie wylesianiu powodowanemu przez UE, a także ułatwienie przemieszczania odpadów wewnątrz Unii, aby promować gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedstawiono również nową strategię na rzecz ochrony gleb, której celem jest rekultywacja do 2050 r. wszystkich gleb w Europie.

  • nowe rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów powodowanych przez UE – ustanawiające obowiązkowe zasady należytej staranności dla przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu w UE określone towary, które powodują wylesianie i degradację lasów – soję, wołowinę, olej palmowy, drewno, kakao i kawę oraz niektóre produkty pochodne, takie jak skóra, czekolada i meble.
  • zmienione rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów – proponujące zaostrzone przepisy dotyczące wywozu odpadów, skuteczniejszy system obiegu odpadów jako zasobu oraz zdecydowane działania przeciwko nielegalnemu handlowi odpadami.
  • nowa strategia UE na rzecz ochrony gleb – ważny cel Europejskiego Zielonego Ładu i unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 w walce z kryzysem klimatycznym i kryzysem różnorodności biologicznej. Strategia określa ramy przewidujące konkretne środki na rzecz ochrony, rekultywacji i zrównoważonego użytkowania gleb oraz zaproponowano szereg zarówno dobrowolnych, jak i prawnie wiążących środków.