Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

25 marca 2017 Europa celebrowała ważne dla niej wydarzenie : 60-lecie podpisania Traktatów Rzymskich.

Z tej okazji przedstawiciele państw członkowskich spotkali się w Rzymie, w tym samym miejscu gdzie 60 lat temu Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy oraz Republika Federalna Niemiec podpisały dokument określający fundamenty Unii Europejskiej. Głównym celem podpisanego w 1957 roku traktatu ustanawiającego tzw. Europejską Wspólnotę Gospodarczą była integracja i wzrost gospodarczy w ramach polityki handlowej, a także pełniejsze polityczne zjednoczenie Europy. Drugą umową podpisaną tego samego dnia był Traktat który powołał Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Te dwa dokumenty zapoczątkowały integracje europejską.

Komisja Europejska przygotowała 60 sekundowy spot podsumowujący 60 lat działania Unii, który można obejrzeć tutaj.

Marsze dla Europy

Wraz z rosnącym eurosceptycyzmem, coraz większym poparciem skrajnej prawicy w niektórych krajach członkowskich oraz światowym kryzysie gospodarczym, Unia Europejska stoi naprzeciw nie lada wyzwaniu. Mimo trudności, z którymi muszą zmierzyć się Europejczycy, 25 marca w wielu miastach europejskich zostały zorganizowane rożnego typu wydarzenia, których ideą było okazanie wsparcia dla zjednoczonej Europy. W Polsce odbyły się liczne marsze pod hasłem ‘Kocham Cię Europo’.

Jaka jest przyszłość Unii Europejskiej?

Europejscy przywódcy nie tylko świętowali podpisanie traktatów rzymskich. Kluczowym punktem spotkania było podpisanie Deklaracji Rzymskiej przez 27 państw członkowskich (przyp. W 2016, w wyniku referendum, Wielka Brytania zdecydowała o opuszczeniu UE) oraz Radę Europejską, Parlament Europejski i Komisje Europejską. Treścią tejże deklaracji było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Unii oraz podkreślenie jej jedności i siły. Możemy w niej przeczytać : „Wspólnie jesteśmy zdecydowani stawić czoła wyzwaniom szybko zmieniającego się świata i zapewnić naszym obywatelom zarówno bezpieczeństwo, jak i nowe możliwości”.

Państwa członkowskie oznajmiły dalszą chęć wspólnego działania oraz obrony interesów i wartości promowanych przez Europę. Zobowiązały się do podjęcia tak zwanego programu rzymskiego, którego celem jest m.in. działanie na rzecz bezpiecznej i pewnej Europą. Pragną oni również „dostatniej i rozwijającej się w sposób zrównoważony Europy”. Ostatnim punktem jest zbudowanie Europy „o charakterze socjalnym”. Elity europejskie chcą również, aby nasz kontynent miał silniejszą pozycję na arenie światowej i dodają : „Będziemy realizować te cele w niezłomnym przekonaniu, że przyszłość Europy spoczywa w naszych rękach oraz że Unia Europejska jest najlepszym narzędziem służącym osiągnięciu tych celów”.

5 scenariuszy

Komisja Europejska pracowała od dłuższego czasu nad „Białą Księgą” dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej. Uwzględniono w niej 5 scenariuszy :

Kontynuacja: UE-27 skupia się na realizacji pozytywnego programu reform;

Nic poza jednolitym rynkiem: UE-27 stopniowo koncentruje się z powrotem na jednolitym rynku;

Ci, którzy chcą więcej, robią więcej: UE-27 umożliwia zainteresowanym państwom członkowskim ściślejszą współpracę w określonych dziedzinach;

Robić mniej, ale efektywniej: UE-27 koncentruje się na skuteczniejszym i szybszym osiąganiu rezultatów w wybranych obszarach polityki, poświęcając innym obszarom mniej uwagi;

Robić wspólnie znacznie więcej: państwa członkowskie decydują się robić wspólnie znacznie więcej we wszystkich obszarach polityki.

Wydaję się, że cele oraz środki Unii Europejskiej stawiającej czoła wszelakim problemom są zatem twardo określone i kraje europejskie chcą podążać w tym samym kierunku.

„Unia Europejska to nie slogany, procedury ani przepisy”

Podczas swojego przemówienia w Rzymie przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk, przypomniał o jego rodzinnym mieście Gdańsk i drogę jaką Polacy musieli przejść marząc o wolności, godności oraz demokracji.

Wspomniał także o ważnym dla Polaków ruchu Solidarność, który przyczynił się do upadku komunizmu i transformacji ustrojowej. Mimo ogromnej poprawy sytuacji politycznej, wielu Polaków dalej spoglądało na zachód marząc o „wolnej i zjednoczonej Europie”. Dzięki m.in. upadkowi muru berlińskiego, droga do Europy w końcu się otworzyła.

Dodał on : „Dlatego dziś mam prawo głośno powtarzać tę prostą prawdę, że nic w naszym życiu nie jest dane na zawsze i że budowanie wolnego świata wymaga czasu, wielkiego wysiłku i poświęcenia. I dlatego udało się to tylko w kilku miejscach na ziemi; w tym nam”.

I podkreślił, że „Nasza Unia stanowi gwarancję, że wolność, godność, demokracja i niepodległość nie są już jedynie marzeniami, lecz naszą codzienną rzeczywistością”.
 

*********************

Dla przypomnienia, Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004. Od tego czasu nasz kraj znacznie się rozwinął i wzmocnił. W czerwcu br. UE zlikwiduje całkowicie koszty roamingu, wskutek czego, Polacy będą mogli dzwonić do swoich bliskich za granicą bez dodatkowych opłat za połączenie do innego kraju. Korzyści z wejścia Polski do Unii Europejskiej są również widoczne na tle regionalnym. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, województwo Pomorskie ma do dyspozycji 8 miliardów złotych, które są wykorzystywane m.in. dla ochrony środowiska, użycia odnawialnych źródeł energii i edukacji.

Wygląda na to, że Polacy doceniają bycie członkiem wspólnoty europejskiej – według danych Eurobarometru z grudnia 2016 roku, 51% Polaków postrzega Unię Europejską w sposób pozytywny, a 67% respondentów optymistycznie patrzy na przyszłość UE.

 

Więcej informacji na temat przyszłości Europy można znaleźć w białej księdze Komisji Europejskiej.

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Radę Unii Europejskiej w ramach obchodów 60-lecia Traktatów Rzymskich.