Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 12-14 czerwca w Berlinie przedstawicielki Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektów „Smart Blue Regions” i „Let’s Communicate” wzięły udział w szeregu wydarzeń związanych ze współpracą bałtycką.

12 czerwca odbyło się spotkanie partnerów projektu Smart Blue Regions w ramach sieci SUBMARINER, natomiast 13 czerwca przed rozpoczęciem Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego miało miejsce wydarzenie EUSBSR Participation Day 2017, zorganizowane przez Obszar Tematyczny Edukacja i mające na celu wzmocnienie roli podmiotów lokalnych i działań oddolnych w kształtowaniu procesów dotyczących polityk oraz w praktycznym wdrażaniu współpracy bałtyckiej. W ramach Participation Day odbyły się warsztaty, m.in. związane bezpośrednio z tematyką projektu Let’s communicate, poświęcone sposobom promowania Strategii Bałtyckiej i zaangażowania w nią jak największej liczby obywateli, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Wydarzeniem głównym berlińskiego zjazdu osób związanych ze współpracą bałtycką było natomiast Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego w Berlinie. VIII doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) zostało zorganizowane przez Federalne Biuro Spraw Zagranicznych wraz z Komitetem ds. Morza Bałtyckiego (CPMR) – we współpracy z Komisją Europejską 13-14 czerwca 2017 r. w Berlinie.

Tematem przewodnim VIII Forum EUSBSR była łączność (connectivity), co podkreśla potrzebę zintensyfikowania kontaktów w regionie Morza Bałtyckiego i regionach sąsiednich oraz rozwijania lepszej świadomości wspólnych perspektyw. Tworzenie powiązań ma istotne znaczenie dla działalności naukowej i badawczej, wymiany kulturalnej, transportu i komunikacji, energii i dla nowoczesnego biznesu opartego na sieciach współpracy. Łączność rozumiana jest także jako wszechstronna współpraca władz wszystkich szczebli.

Forum obejmowało trzy sesje plenarne oraz ok. 25 seminariów. Podczas pierwszej sesji poruszone zostały kwestie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, w tym z krajami znajdującymi się poza UE. Forum otworzył minister spraw zagranicznych Niemiec, a udział w nim wziął m.in. fiński Noblista Martti Ahtisaari. Druga sesja plenarna poświęcona była zrównoważonemu błękitnemu wzrostowi, a trzecia połączeniom transportowym.

W Forum wzięło udział ok. 800 uczestników – reprezentantów rządów, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, administracji lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorstw.