Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Rozpoczęła się właśnie rejestracja na 9. edycję konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Przedsięwzięcie realizują wspólnie Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie i skierowane jest do osób w wieku od 16 do 30 lat. Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne lub grupowe na rzecz porozumienia i współpracy między obywatelami krajów europejskich, budujące poczucie europejskiej tożsamości oraz promujące wzorce postępowania wśród młodych ludzi w Europie. Przykładowe zgłoszenia mogą dotyczyć programów wymiany młodzieży, projektów artystycznych, bądź innowacyjnych projektów internetowych na skalę europejską.

Rejestracji można dokonać do 25 stycznia 2016 roku poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego pod adresem: http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/new_form.html 

Dla trzech najlepszych projektów przewidziane są nagrody pieniężne, odpowiednio 5000, 3000 i 2000 euro, oraz zaproszenie do zwiedzania Parlamentu Europejskiego. Ponadto wszyscy wybrani uczestnicy, których projekty zakwalifikują się do grupy 28 finałowych propozycji, po jednym reprezentancie z każdego kraju UE, będą uczestniczyć w uroczystościach wręczenia nagród w Akwizgranie
w maju 2016 roku.

Więcej informacji na temat Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl